Допуски на отклонения от размера просечно-профилированного настила

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Ширина B = + 2,0 мм; — 2,0 мм;
Высота Н = + 1,5 мм; — 1,5 мм;
Окантовка t = min. 10 мм;

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Скос внутрь b= 0,05 х Н

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Прогиб е= 0,015 х В

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Скос наружу а= 0,05 мм х Н
Окантовка t = + 8 мм; -0 мм;

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Прогиб е= 0,015 х В

Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Скос наружу а= 0,05 мм х Н
Окантовка t = + 8 мм; -0 мм;


Длина
L= + 2,0 мм; -4,0 мм

Высота
Н = + 1,5 мм; -1,5 мм
Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Выгиб по длине
Lf = 0,004 х L
Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Прогиб по длине
Lg = 0,002 х L
Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Боковое отклонение по горизонтали
h = 0,002 х L
Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила

Диагональное отклонение
D1 — D2 max. 0,005 х L

Технологический вырез
i; k = + 8,0 мм; — 0,0 мм
Допуски на отклонения от размера просечно — профилированного настила